Գաղտնիության քաղաքականություն

Խնդրում ենք կարդալ և ծանոթանալ Դրույթներին ու Պայմաններին

Ես համաձայն եմ գումար փոխանցել «Ապագա» հիմնադրամին որպես նվիրաբերություն, որը կօգտագործվի բարեգործական ծրագրերի իրականացման համար:

Ես համաձայնվում եմ, որ Ապագա հիմնադրամը մշակի իմ անձնական տվյալները՝ օրենքին չհակասող ցանկացած ձևով․ մասնավորապես, ես համաձայն եմ, որ Հիմնադրամը տեղադրի իմ անունը՝ որպես նվիրատու իր կայք էջում, սոցիալական ցանցերում և հրապարակումներում, և փոխանցի իմ անձնական տվյալները Ապագայի-ի հետ փոխկապակցված անձանց։

Այս համաձայնությունը տրվում է անժամկետ, սակայն կարող է համարվել չեղյալ եթե դրա մասին տեղեկացվում է Հիմնադրամին հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով՝ info@apagafoundation.am :

 

Գումարի ետ վերադարձման պայմանները

Ես համաձայն եմ գումար փոխանցել «Ապագա» հիմնադրամին որպես նվիրաբերություն, որը կօգտագործվի բարեգործական ծրագրերի իրականացման համար:

Ես համաձայնվում եմ, որ Ապագա հիմնադրամը մշակի իմ անձնական տվյալները՝ օրենքին չհակասող ցանկացած ձևով․ մասնավորապես, ես համաձայն եմ, որ Հիմնադրամը տեղադրի իմ անունը՝ որպես նվիրատու իր կայք էջում, սոցիալական ցանցերում և հրապարակումներում, և փոխանցի իմ անձնական տվյալները Ապագայի-ի հետ փոխկապակցված անձանց։

Գումարը հետ է վերադարձվում

  • Եթե սխալն առաջացել է «Ապագա» հիմնադրամի մեղավորությամբ
  • Եթե Դոնորը սխալ գումարի չափ է մուտքագրել
  • Եթե առկա են բացառիկ հանգամանքներ
Եթե գումարի չափը գերազանցում է $1000, ապա վերադարձի հետ կապված վերջնական որոշումը հաստատվում է  Ապագա հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ:
Եթե գումարի չափը գերազանցում է $1000, ապա վերադարձի հետ կապված վերջնական որոշումը հաստատվում է  Ապագա հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ: Գումարի հետ վերադարձման համար անհրաժեշտ է նամակ ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով՝ info@apagafoundation.am: Անհրաժեշտ է նշել  անուն, ազգանուն, անձը հաստատատող փաստաթղթի տվյալները, փոստային ամբողջական հասցեն և հեռախոսահամարը: Խնդրում ենք ներառել մանրամասներ այն մասին, թե ինչպես եք կատարել նվիրատվությունը, նշեք նիրաբերության ամսաթիվը և գումարը, ինչպես նաև Ձեր հարցումը հիմնավորող հանգամանքները: Նամակն տանալուց հետո մենք կպատասխանենք Ձեզ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
* Եթե Նվիրաբերողը գումարի հետ վերադարձի մասին դիմում ներկայացնում է 90 օր անց, ապա այս դեպքում Հիմնադրամը չի կարող ետ վերադարձնել որևէ գումար:
* Գումարի հետ վերադարձն իրականացվում է 60 օրվա ընթացքում: