"Խելացի" գյուղատնտեսություն

"Խելացի" գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսական այս ծրագրի նպատակն է կերտել գյուղատնտեսության որոշ ճյուղերի օրինակելի մոդելներ և այդ մոդելների գործարկմամբ նպաստել մարզերում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից  փոքրիկ տնտեսությունների հիմնադրմանը:
 
"Խելացի գյուղատնտեսություն"ծրագրի հիմնական նպատակն է գյուղատնտեսության մեջ նոր մոտեցումների և լուծումների միջոցով կերտել տարբեր տնտեսությունների մոդելներ,  ուսուցանել այդ մոդելները  սոցիալապես անապահով ընտանիքներին և ֆինանսավորել այդ ընտանիքների կողմից  դրանց գործարկումն ու փոքրիկ տնտեսությունների հիմնադրումը։
 
Ներկայումս ծրագիրն ունի երեք հիմնական ուղղություն՝ ցածր որակի հողի արդյունավետ կիրառում, ցածրաբյուջե ջերմոցներ և ճագարաբուծություն:
 
Ծրագրի շրջանակում թիրախավորված առաջին ուղղությունը՝ ջերմոցային տնտեսությունը, իր հերթին, բաղկացած է երկու մոդելից:  Առաջինը ջերմոցային տնտեսության հեղափոխական մոդելն է, որին անդրադարձ կկատարվի իր տեղում:
Ծրագրի բաղադրիչ երկրորդ  նախագծի  շրջանակում փորձ է կատարվում կերտել մի օրինակելի մոդել, որի կիրառմամբ նույնիսկ  ցածր որակի հողատարածքում հնարավոր կլինի ցանել  ժամանակակից բանջարանաբոստանային կուլտուրաներ և հիմնել շահութաբեր տնտեսություն:
 
Ճագարաբուծությունն այս ծրագրի երրորդ ուղղություն է։ Անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների տիրապետման դեպքում այն կարող է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին կարճ ժամանակահատվածում ապահովել շահույթով՝ չպահանջելով ամբողջօրյա աշխատանք ու ժամանակ և չմիջամտելով  այդ ընտանիքների կողմից իրենց այլատեսակ տնտեսությունների վարմանը: Այս նախագծի շրջանակում ընտրված սոցիալապես անապահով ընտանիքներին հնարավորություն է տրվում հիմնել իրենց փոքրիկ տնտեսությունը՝ նրանց  տրամադրվում է  ճագարաբուծության վերաբերյալ  խորհրդատվություն, անցկացվում է   հիմնավոր ուսուցում, կազմակերպվում, ֆինանսավորվում  և վերահսկվում  են ճագարների բների կառուցումը և տրամադրվում  է անհրաժեշտ ցանկացած լրացուցիչ աջակցություն:

Հիմնադրամը իր գործընկերների հետ համատեղ ծրագրի շահառուներին օգնում է ամբողջապես սպառել աստացված ապրանքը:
 
Ծրագրի արդյունքում մշակված և հաջողությամբ  փորձարկված այս մոդելները հետագայում  կկիրառվեն առավել  մեծ թվով թիրախային ընտանիքների և անհատների համար՝ նպաստելով նրանց ֆինանսապես կայուն և արժանապատիվ կյանքի կառուցմանը՝ իրե՛նց հայրենիքում, իրե՛նց տանը: